TOIMI-palvelu

TOIMI-palvelussa työttömiä työnhakijoita ohjattiin työnhakuun tai koulutukseen. Hankkkeen kohderyhmään kuuluivat palkkatuella kunnalla, kaupungilla tai yhdistyksessä olleet työnhakijat sekä työnhakuvalmennuksessa, uravalmennuksessa, työkokeilussa, koulutuskokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, työvoimakoulutuksessa tai työttömyysetuudella opiskelleet yläsavolaiset työnhakijat.

Työnantajille tarjottiin

  • tietoa erilaisista tukimuodoista kuten työkokeilusta ja palkkatuesta
  • tietoa TOIMI-palvelussa olleiden työnhakijoiden osaamisesta ja vahvuuksista
  • työhönvalmennusta.

Työllisyyden hoidon verkoston käyttöön koottiin palvelukartasto toimijoiden tarjoamista työllistymistä edistävistä palveluista.

Toteutusaika 2017-2019

Rahoitus TE-palvelut, työllisyyspoliittinen avustus

Lisätietoja:

Sari Karhu
Puh. 040 634 1832