Hankkeet

TOIMI-säätiön toteuttamien hankkeiden tarkoitus on:

  • kehittää erilaisia menetelmiä valmentautujien työtaitojen, työelämävalmiuksien, työkyvyn ja/tai työnhakutaitojen lisäämiseksi
  • vahvistaa kumppanuuksia ja verkostossa tehtävää yhteistyötä