Kuntouttava työtoiminta

Jos olet 18-64 vuotias ja olet ollut pitkään työttömänä, sinulla voi olla mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan. Tähän palveluun päästäksesi tarvitset palvelusetelin. Sitä voit kysyä sosiaalipalvelun omatyöntekijältäsi tai palveluohjaajalta.

Ennen kuntouttavan työtoiminnan aloittamista kanssasi tehdään suunnitelma. Suunnitelmassa määritellään kuntouttavan työtoiminnan tehtävät, päivien määrä ja työaika.

Kuntouttavan työtoiminnan päätavoitteena on edistää elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyäsi ja se tukee sinua etenemään kohti työtä tai koulutusta.

Kuntouttavan työtoiminnan jakson pituus on vähintään 3 kk. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta työttömyysetuuden lisäksi saat kulukorvauksen (9 € /osallistumispäivä).

Kuntouttava työtoiminta voi olla yksilö- tai ryhmävalmennusta, kartoittavaa kuntouttavaa työtoimintaa tai työ- ja toimintakykyä edistävää työtoimintaa.

Yksilövalmennus: 

Yksilövalmentaja tukee sinua yksilöllisesti kohti hyvinvointia ja kuntoutumista yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Saat arjenhallintaa, työelämävalmiuksia ja työkykyä vahvistavaa ammatillista tukea, ohjausta ja valmennusta. Tulet tietoiseksi omista kyvyistäsi, voimavaroistasi ja tulevaisuuden mahdollisuuksistasi sekä mahdollisista työ- ja toimintakyvyn rajoitteistasi suhteessa työelämän vaatimuksiin. Tavoitteena on oman toimijuuden vahvistuminen ja pitkäkestoisten työllisyysvaikutusten aikaansaaminen. Yksilövalmennusta voi olla n. 10 tuntia kuukaudessa (30 h/3-4 kk).

Ryhmävalmennus: 

Ryhmävalmennus on ryhmätoimintaa, joka edistää yksilöllisesti työ- ja toimintakykyä sekä tukee kuntoutumista kohti työelämää tai opiskelua. Ryhmävalmennus vahvistaa toiminnallisuuden sekä vertaisuuden kautta osallistujien hyvinvointia. Tavoitteena on selvittää ja vahvistaa yhdessä sinun ja mahdollisen verkostosi kanssa elämäntilannettasi ja tarvittavia palveluita. Ryhmävalmennuksessa sinua tuetaan löytämään tapoja ja mahdollisuuksia oman toimintakyvyn vahvistumiseksi palvelun aikana ja myös sen jälkeen. Ryhmävalmennuksen teemat tarjoavat keinoja sosiaaliseen vahvistumiseen, arjen ja talouden hallintaan, ajankäyttöön, mielen hyvinvointiin, liikuntaan ja terveelliseen ravintoon. Ryhmävalmennusta voi olla 1-2 kertaa viikossa, kesto 4 tuntia kerrallaan.

Kartoittava kuntouttava työtoiminta: 

Kartoittavassa kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena on arvioida edellytyksiäsi työllistymiseen ja tunnistaa palvelutarpeet. Tarkastelun keskiössä ovat työllistymiseen tarvittavat henkilökohtaiset voimavaratekijät (terveys, työ- ja toimintakyky, osaaminen, asenteet ja motivaatio). Työtehtävät valitaan sinun kykysi ja voimavarat huomioiden, jotta työ- ja toimintakykyäsi voidaan arvioida mahdollisimman kattavasti. Hyvin tehty arvio antaa realistisen kuvan työtoimintakyvystäsi, voimavaroistasi ja osaamisestasi sekä niissä ilmenneistä mahdollisista haasteista ja rajoitteista. Palvelu toteutetaan sinun yksilölliseen aktivointisuunnitelmaasi / monialaiseen työllistymissuunnitelmaan ja yhdessä sovittuihin tavoitteisiin perustuen yksilövalmennuksen tuella. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä voi olla 1-4 päivänä viikossa, päivän pituus on 4-6 tuntia.

Työ- ja toimintakykyä edistävä kuntouttava työtoiminta: 

Työ- ja toimintakykyä edistävässä kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykysi kehittymistä niin, että sinun on mahdollista vastaanottaa työllistymistä edistäviä palveluja, edetä kohti opiskelua tai jatkaa muihin tilannettasi edistäviin palveluihin. Palvelu on tarkoituksenmukaista, sinun kykysi ja voimavarat huomioivaa työtä sekä ohjausta ja työvalmennusta. Työtehtävät ovat monipuolisia, jotta sinun työ- ja toimintakykyäsi voidaan havainnoida ja osaamistasi sekä toimijuuttasi vahvistaa mahdollisimman kattavasti työvalmentajan toimesta. Palvelu toteutetaan sinun yksilölliseen aktivointisuunnitelmaasi / monialaiseen työllistymissuunnitelmaan ja yhdessä sovittuihin tavoitteisiin perustuen yksilövalmennuksen tuella. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä voi olla 1-4 päivänä viikossa, päivän pituus on 4-6 tuntia.

Meillä on useita työ- ja oppimisympäristöjä, joilla on monipuolisia tehtäviä, Katso Lisää.

Ammattitaitoiset työvalmentajat opastavat työtehtäviin ja saat tukea työssä suoriutumisessa.

Jakson aikana arvioit omaa edistymistäsi. TE-toimisto/kuntakokeilu ja sosiaalipalvelu voivat olla mukana yhteisissä palavereissamme.

Yksilö- ja työvalmentajien kanssa työstät itsellesi suunnitelman jatkoa varten.

Kysy lisää

Iisalmi
Jaana Manninen
Puh. 040 687 6203

Kiuruvesi
Sari Karhu
Puh. 040 634 1832