Entre-21 -hanke

Entrepreneurship and 21st century skills

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä sitä, mitä taitoja työnhakijat tarvitsevat parantaakseen mahdollisuuksiaan työllistyä tai työllistää itsensä.

Entre-21 -hankkeessa järjestämme kaksi koulutusta: toinen työhakijoille, joilla työllistyminen on viivästynyt ja toinen kouluttajille, valmentajille ja palveluntuottajille, jotka ohjaavat työnhakijoita työllistymisessä. Tavoitteena on lisäksi ottaa käyttöön osaamismerkit (Open Badges) taitojen osoittamiseksi.

Hankkeen tuloksena yhä useampi harkitsee itsensä työllistämistä, tietoisuus työllistymistä edistävistä taidoista on lisääntynyt ja kouluttajilla, valmentajilla ja palveluntuottajilla on koulutusmalli niiden harjoittamiseksi.

Toteutusaika: 11/2020– 10/2022

Hankkeen osatoteuttaja: TOIMI-työvalmennussäätiö sr.

Hankkeen hallinnoija: SUEM.BE

Rahoittaja: ERASMUS+ (KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training)

Lisätietoja Sari Karhu, puh. 040 634 1832