EntR-21 -hanke

Entrepreneurship and 21st century skills

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä sitä, mitä taitoja työnhakijat tarvitsevat parantaakseen mahdollisuuksiaan työllistyä tai työllistää itsensä.

EntR-21 -hankkeessa järjestämme kaksi koulutusta: toinen työhakijoille, joilla työllistyminen on viivästynyt ja toinen kouluttajille, valmentajille ja palveluntuottajille, jotka ohjaavat työnhakijoita työllistymisessä. Tavoitteena on lisäksi ottaa käyttöön osaamismerkit (Open Badges) taitojen osoittamiseksi.

Hankkeen tuloksena yhä useampi harkitsee itsensä työllistämistä, tietoisuus työllistymistä edistävistä taidoista on lisääntynyt ja kouluttajilla, valmentajilla ja palveluntuottajilla on koulutusmalli niiden harjoittamiseksi.

EntR-21 on kansainvälinen hanke, jonka toteuttajat tulevat Suomen lisäksi Belgiasta, Hollannista, Puolasta ja Sloveniasta.

Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät täältä: Entrepreneurship and 21st Century Skills – Course Manual (entr21.com)

Toteutusaika: 11/2020– 4/2023

Hankkeen osatoteuttaja: TOIMI-työvalmennussäätiö sr.

Hankkeen hallinnoija: SUEM.BE, Belgia

Hankkeen muut osatoteuttajat:

IRIS, Puola

Lahden kansanopiston säätiö, Suomi

LUNG, Slovenia

Stichting Bloom, Hollanti

Rahoittaja: ERASMUS+ (KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training)

Lisätietoja Sari Karhu, puh. 040 634 1832