Sosiaalinen kuntoutus

Jos olet 18-64 vuotias ja koet että tarvitset tukea arjessa pärjäämiseen, sinulla voi olla mahdollisuus sosiaaliseen kuntoutukseen. Tähän palveluun päästäksesi tarvitset palvelusetelin. Sitä voit kysyä sosiaalipalvelun omatyöntekijältäsi tai palveluohjaajalta.

Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa toimintakykyäsi ja sen avulla saat sisältöä päiviisi sekä mahdollisuuden osallisuuteen. Saat tukea omien tavoitteiden määrittelyyn ja jatkopolun luomiseen.

Sosiaalinen kuntoutus voi olla yksilövalmennusta, ryhmävalmennusta, tuettua työtoimintavalmennusta, ja/tai osallisuustoimintaa.

Yksilövalmennus:

Yksilövalmennus perustuu yksilölliseen kohtaamiseen rauhallisessa, turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Valmennus keskittyy maltillisesti, mutta päämäärähakuisesti tukemaan sinua omien voimavarojen havainnoinnissa ja suunnan löytymisessä kohti opintoja ja/tai työllistymistä. Valmennuksessa etsitään keinoja, joilla mahdollisuutesi toimia arkeen kuuluvissa sosiaalisissa tilanteissa paranevat, sinulle rakentuu osallisuutta tukevaa sosiaalista verkostoa ja pystyt vähitellen etenemään kohti omia tavoitteitasi. Yksilövalmennusta voi olla n. 10 tuntia kuukaudessa (40 h/4 kk).

Ryhmävalmennus:

Ryhmävalmennuksessa saat osallistua vertaistukea sisältävään ryhmätoimintaan, joka tukee elämänhallintaasi, hyvinvointiasi ja sosiaalisen toimintakykysi vahvistumista arjessa pärjäämiseksi. Tavoitteena on selvittää yksilöllisesti tilannettasi, tarvittavia kuntoutumispolkuja sekä kannustaa ja tukea sinua löytämään itsellesi keinoja ja mahdollisuuksia oman toimintakykysi ja osallisuutesi edistämiseen myös jatkossa. Ryhmävalmennuksen teemat tarjoavat keinoja sosiaaliseen vahvistumiseen, arjen ja talouden hallintaan, ajankäyttöön, mielen hyvinvointiin, liikuntaan ja terveelliseen ravintoon. Sisältö täsmentyy palvelun alkaessa, kun tiedetään osallistujien tavoitteet ja tarpeet. Ryhmävalmennusta voi olla 1-2 kertaa viikossa, 2-3 tuntia kerrallaan.

Tuettu työtoimintavalmennus:

Tuetussa työtoimintavalmennuksessa voit osallistua yksilöllisesti tuettuun matalan kynnyksen työtoimintaan, joka tukee sosiaalista toimintakykyäsi ja/tai arjen hallinnan vahvistumista sekä kuntoutumispolkusi suunnittelua. Saat tukea muun muassa seuraavissa asioissa:

– Mielekkään ja hyvinvointia tukevan arjen rakentaminen: päivä- ja viikkorytmin rakentuminen, aktivoituminen ja motivoituminen toimintaan

– Itselle soveltuvan toimintamuodon löytäminen: tarkoituksenmukaista ja mielekästä työtoimintamuotoista tekemistä sosiaalisessa toimintaympäristössä

– Oman elämän muutokseen aktivoituminen ja motivoituminen: oman kuntoutumispolun löytäminen ja rakentaminen.

Tuettua työtoimintavalmennusta voi olla 1-3 päivää viikossa, päivän pituus on 3-4 tuntia.

Meillä on useita työ- ja oppimisympäristöjä, joilla on monipuolisia tehtäviä, Katso Lisää.

Ammattitaitoiset työvalmentajat opastavat työtehtäviin ja saat tukea työssä suoriutumisessa.

Jakson aikana arvioit omaa edistymistäsi. Sosiaalipalvelu ja muu tukiverkostosi voi olla mukana yhteisissä palavereissamme.

Hanne Bunda Puh. 040 480 2172

Mirva Matkaniemi Puh: 040 355 9758