Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Työtoiminta on toimintakykyäsi ylläpitävää ja edistävää toimintaa, johon voit ohjautua vammaispalvelujen kautta. Työtoiminnan aikana sinun toimeentulosi on järjestetty kuntoutusrahalla, -tuella, sairauspäivärahalla tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Sinä et ole työsuhteessa TOIMI-säätiöön.

Meillä on useita työ- ja oppimisympäristöjä, joilla on monipuolisia tehtäviä. Ammattitaitoiset työvalmentajat opastavat työtehtäviin ja saat tukea työssä suoriutumisessa.

Jos kiinnostuit työtoiminnasta, keskustele palveluohjaajasi kanssa, joka auttaa sinua hakemisessa. Voitte tulla etukäteen tutustumaan TOIMI-säätiölle.

Työtoiminnan jatkopolkuna sinulla on myös mahdollisuus sijoittua ns. avotyöhön säätiön ulkopuolelle.

Avotyötoiminta

Kun olet TOIMI-säätiöllä työtoiminnassa, voit osallistua myös avotyötoimintaan yrityksissä ja yhteisöissä.

Kartoitamme säätiöllä tapahtuvan työvalmennuksen avulla sinun työ- ja toimintakykyäsi sekä toiveitasi. Kartoituksen jälkeen etsimme yhdessä sinulle sopivia työpaikkoja TOIMI-säätiön ulkopuolelta.

Avotyö ei ole työsuhde, vaan valmennussuhteesi TOIMI-säätiöön säilyy.

TOIMI-säätiö vastaa mm. työosuusrahan maksusta ja avustaa työmatkoissa tarvittaessa.

Työpaikan antajan kanssa tehdään avotyösopimus, jossa määritellään mm. työtehtävät ja työaika. Työaika vaihtelee 2-6 tuntia päivässä ja 1-5 päivää viikossa. Sopimuksessa sovitaan myös työvaatetuksesta ja ruokailun järjestämisestä, niistä ei tule kustannuksia avotyöntekijälle.

Jos sinulle tai työpaikan antajalle tulee kysymyksiä tai selvitettäviä asioita, kumpi tahansa teistä voi ottaa yhteyttä TOIMI-säätiö palvelupäällikköön.

Kysy lisää:

Teija Itkonen-Brilli
Puh. 040 830 2686