REITTI-hanke

Myönteisiä muutoksia elämään. Pitkään työttömänä olleena sinulla on mahdollisuus tulla REITTI-hankkeeseen, jossa sinulle luodaan tarvitsemasi yksilöllinen palvelupolku yhteistyössä työllisyydenhoidon kuntakokeilun ja työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP):n kanssa. REITTI-hankkeessa sinun apunasi on yksilövalmentaja, joka kulkee mukana sinulle suunnitellulla palvelupolullasi. 

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on selvittää pitkään työttömänä olleiden ja syrjäytymisvaarassa olevien osallistujien työ- ja toimintakykyä yhdessä yksilövalmentajan kanssa. Yksilövalmentaja kulkee asiakkaan rinnalla koko hankkeen ajan. Hankkeen aikana tehdään myös tiivistä yhteistyötä työllisyyden kuntakokeilun ja asiakkaan tarvitseman verkoston kanssa. Palvelu muovautuu asiakkaan tilanteen, tarpeitten ja voimavarojen mukaisesti. Palvelussa pyritään myös asiakkaiden oikeuksien yhdenvertaiseen toteutumiseen.  

Työ- ja toimintakyvyn arviota hyödynnetään asiakkaan palvelutarpeiden kartoituksessa, jossa yksilökohtaisella palveluohjaus mallilla (case management) pyritään tunnistamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavat palvelut ja palvelupolut, jotka voidaan koota yksilöllisesti. 

Hankkeen aikana järjestetään ryhmämuotoista matalankynnyksen toimintaa, jolla tavoitellaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Ryhmämuotoinen toiminta antaa vertaistukea ja sillä pyritään lisäämään asiakkaan omaa toimijuutta. Vapaamuotoiseen ja yhdessä suunniteltuun ryhmätoimintaan on tavoitteena sisällyttää rentoa ja mukavaa yhdessä oloa.   

Toteutusaika: 09/2022 – 12/2023

Hankkeen hallinnoija: TOIMI-työvalmennussäätiö sr.

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus, osarahoittaja Iisalmen kaupunki

Lisätietoa:

Yksilö- ja ryhmävalmentaja Anne Tuppurainen Puh: 040 543 4940

Yksilö- ja ryhmävalmentaja Hannele Janatuinen Puh: 040 830 4363