LammenKIERTO-hanke

Tavoitteet

LammenKIERTO-hanke selvittää, miten yhdistykset ja muut järjestötoimijat voisivat toimia osana tekstiilinkiertotalouden ekosysteemiä ja tuoda siten uudenlaisen toiminnan kautta lisäarvoa järjestönsä toimintaan ja sitä kautta alueen asukkaille. Tavoitteena on kartoittaa Ylä-Savon kunnissa, miten voisimme synnyttää työllistymismahdollisuuksia tekstiilinkierrätyksen avulla osatyökykyisille tai muutoin heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Hankkeen aikana kehitetään tekstiilinkierrätykseen liittyvä yhteistyömalli Ylä-Savon Jätehuollon, alueen kuntien, TOIMI-säätiön ja eri kunnissa toimivien yhdistysten kesken. Hankkeeseen kuuluu kokeilupilotti kotitaloustekstiilien keräyksestä ja lajittelusta TOIMI-säätiön Iisalmen ja Kiuruveden yksikössä.

Tavoitteena on luoda ilmastoystävällinen, yhteiskuntavastuullinen ja kustannustehokas kotitaloustekstiilien kierrätysmalli Ylä-Savossa. Mallista selviää, miten tekstiilijätteen keräys tapahtuu, mitä keräykseen tuoduille tekstiileille pitää tehdä, miten lajitellaan, miten pitkälle järjestöissä poistotekstiilejä voidaan hyödyntää, mitä investointeja mahdollisesti tarvitaan, mikä voisi olla kenenkin rooli eri kohdissa tekstiilinkierrätystä, mitä kustannuksia syntyy jne.

Etsimme yhteistyökumppaneiksi tekstiilinkierrätyksestä kiinnostuneita yläsavolaisia kuntia sekä järjestöjä!

Hankkeessa selvitetään, miten kunnat olisivat halukkaita sitoutumaan tekstiilinkierrätykseen työllisyydenhoidon näkökulmasta. Selvitämme myös paikallisista oppilaitoksista kiertotalouteen liittyvien ammattitutkintojen suorittamismahdollisuus tekstiilinkierrätystehtävissä.

Pilotti kotitaloustekstiilien keräyksestä

Kehittämishanke pitää sisällään myös pienimuotoisen kotitaloustekstiilien keräykseen ja hyötykäyttöön liittyvän pilotoinnin, joka toteutetaan Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Pilotin tavoitteena ja toiveena on, että alueen asukkaat toimittavat kotitaloustekstiilijätteensä keräyspaikoille, josta tekstiilijäte kerätään yhteistyössä Ylä-Savon Jätehuollon kanssa yhteen paikkaan jatkotoimenpiteitä varten.

Toteutusaika ja rahoitus

Hankkeen toteutusaika on kesäkuu 2022 – helmikuu 2023. Hankkeen hallinnoija TOIMI-säätiö vastaa hankkeen toteuttamisesta ja hallinnoinnista.

Hanke on saanut EU:n maaseuturahaston Leader-tukea Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n kautta. Hankkeen kokonaisrahoitussumma on 59 488 euroa.

Yhteistyössä kumppaneiden kanssa

LammenKIERTO-hankkeen yhteistyökumppaneina ovat tiiviisti mm. Ylä-Savon Jätehuolto, Iisalmen Kaupunki ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Uutisointia

LammenKIERTO-hanke ennakoi kierrätystä vaativaa lakimuutosta -tiedote Ylä-Savon Veturin sivuilla.

Haluat varmasti olla mukana maailmanpelastushankkeessamme, tulethan kumppaniksi ideoimaan! Ota yhteyttä!

Rauni Juutinen
Projektipäällikkö,
LammenKIERTO-hanke
Puh. 040 643 0669, rauni.juutinen@toimisaatio.fi

Tuula Hirvonen
Toimitusjohtaja, Toimi-säätiö
Puh. 040 358 5419, tuula.hirvonen@toimisaatio.fi

Lammenkaari 4, 74130 IISALMI

Voit jättää ideasi ja yhteystietosi myös tällä lomakkeella!