Palvelumenetelmät

Työvalmennus

Työvalmennus on yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua, tavoitteellista työn avulla tapahtuvaa työkyvyn ja ammattitaidon edistämistä.

Työvalmennuksessa sinua tuetaan erilaisten töiden oppimisessa sekä muiden työelämässä tarpeellisten tietojen ja taitojen hankkimisessa.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja etsii kanssasi sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä avoimilta työmarkkinoilta sekä tukee tehtävien oppimisessa.

Työnantaja saa tukea työtehtävien räätälöinnissä työntekijälle sopivaksi, mahdollisten tukien (esim. palkkatuki) hakemisessa sekä tarvittaessa perehdyttämisvaiheessa.

Tarvittaessa valmentaja käy tukena työpaikalla haastattelussa ja auttaa alkuun uudessa työyhteisössä. Tarvittaessa valmentaja myös seuraa työsuhteen etenemistä ja käy työpaikalla.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on sinulle tarjottavaa kokonaisvaltaista henkilökohtaista ohjausta.

Yhdessä yksilövalmentajan kanssa asetatte elämäntilanteeseesi sopivat realistiset tavoitteet.

Yksilövalmennuksen avulla tuetaan tarvittaessa toimintakykyäsi ja arjenhallintaa.

Saat tukea myös koulutus- ja työuran suunnittelussa sekä motivoinnissa koulutus-/työpaikan etsintään.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus on toiminnallista ja aktivoivaa toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa ryhmäläisten yhteistyötaitoja, vuorovaikutustaitoja ja auttaa jokaista tunnistamaan omia voimavarojaan.

Ryhmän tavoitteet vaihtelevat osallistujien tarpeiden mukaan:

  • sosiaalisista tilanteista selviytyminen
  • keinot ja työkalut haastaviin elämäntilanteisiin
  • työelämään ja opiskeluun liittyvät valmiudet
  • työnhakutaidot