Yksilövalmennus, ryhmävalmennus

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on sinulle tarjottavaa kokonaisvaltaista henkilökohtaista ohjausta.

Yhdessä yksilövalmentajan kanssa asetatte elämäntilanteeseesi sopivat realistiset tavoitteet.

Yksilövalmennuksen avulla tuetaan tarvittaessa toimintakykyäsi ja arjenhallintaa.

Saat tukea myös koulutus- ja työuran suunnittelussa sekä motivoinnissa koulutus-/työpaikan etsintään.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennus on toiminnallista ja aktivoivaa toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa ryhmäläisten yhteistyötaitoja, vuorovaikutustaitoja ja auttaa jokaista tunnistamaan omia voimavarojaan.

Ryhmän tavoitteet vaihtelevat osallistujien tarpeiden mukaan:

mm.

  • sosiaalisista tilanteista selviytyminen
  • keinot ja työkalut haastaviin elämäntilanteisiin
  • työelämään ja opiskeluun liittyvät valmiudet
  • työnhakutaidot