Työvalmennus, työhönvalmennus

Työvalmennus

Työvalmennus on yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaan suunniteltua, tavoitteellista työn avulla tapahtuvaa työkyvyn ja ammattitaidon edistämistä.

Työvalmennuksessa sinua tuetaan erilaisten töiden oppimisessa sekä muiden työelämässä tarpeellisten tietojen ja taitojen hankkimisessa.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja etsii kanssasi sopivia työpaikkoja ja työtehtäviä avoimilta työmarkkinoilta sekä tukee tehtävien oppimisessa.

Työnantaja saa tukea työtehtävien räätälöinnissä työntekijälle sopivaksi, mahdollisten tukien (esim. palkkatuki) hakemisessa sekä tarvittaessa perehdyttämisvaiheessa.

Tarvittaessa valmentaja käy tukena työpaikalla haastattelussa ja auttaa alkuun uudessa työyhteisössä. Tarvittaessa valmentaja myös seuraa työsuhteen etenemistä ja käy työpaikalla.